top of page

Bemanning

All hjälp du behöver på en plats!
Vi jobbar för att hitta rätt personal till ditt företag.

FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Behovet av personal kan variera på grund av olika omständigheter. Vare sig ni har frånvaro eller efterfrågan som varierar i ert företag eller organisation kan vi bistå er med att fylla behovet. På så sätt kan ni istället fokusera på verksamhetens behov och utveckling.

VI HAR ARBETSGIVARANSVARET

Vi hjälper er att hyra in den kompetens ni behöver under vald period. Givetvis står vi för hela rekryteringsprocessen och därmed sedan arbetsgivaransvaret. Detta pga. av att den konsult ni hyr är anställd hos oss. Vi finansierar lön, sociala avgifter samt övriga kostnader. 

Vi säkerställer att både våra konsulter och ni är nöjda varav kontinuerlig dialog mellan parterna är viktigt för oss. 

Nytt jobb, skriva kontrakt
Sjuksköterska jobb

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

bottom of page