top of page

REKRYTERING

Vi hjälper ditt företag eller organisation att finna rätt kompetens genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Vi kan genomföra hela rekryteringsprocessen, allt från stöttning och framtagande av behovsanalys till referenstagning och slutkandidat. Givetvis med en kontinuerlig dialog tillsammans med er under hela processen. 

Nedan är förslag och en kort sammanfattning av rekryteringens olika steg. Kontakta oss om du vill veta mer så för vi en dialog om hur vi kan hjälpa dig vidare. 

Hur vi jobbar

Skriva Dokument
Dator arbeta
Söka arbete

1. KRAVPROFIL

2. ANNONSERING

3. URVAL

Vi identifierar arbetsuppgifter, kompetens och kvalifikationer.
Tillsammans med er bygger vi en attraktiv annons för tjänsten

Genomgång och gallring av sökande kandidater

Arbetsintervju
Person Kontroll telefonen
jobbintervju

4. INTERVJUER

5. REFERENSTAGNING

6. PRESENTATION AV KANDIDATER

Intervjuer påbörjas, med utgångspunkt från kravprofil.
Referenstagning och sammanställning av eventuella tester kopplat till tjänsten.

Vi presenterar vårt förslag på tänkta kandidater till tjänsten.

Två Män Skakar Hands
intervju

7. VAL AV SLUTKANDIDAT

8. UPPFÖLJNING OCH AVSLUT

Efter dialog med er fattas beslut om vem som får erbjudande av tjänsten.

Vi tar kontakt med kandidater och meddelar avslag samt att rekryteringsprocessen är avslutad.

bottom of page